Westerschelde Ferry

Privacy & Cookiebeleid

Website Westerschelde Ferry en privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. De Westerschelde Ferry BV verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website.

Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (o.a. aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de Westerschelde Ferry BV om de website te verbeteren. Als u via de website een e-mail naar ons stuurt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw vraag / reactie te beantwoorden (of bijvoorbeeld de aangevraagde publicatie te versturen).

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Cookies

De website www.westerscheldeferry.nl plaatst met uw toestemming 'cookies' op uw computer. De 'cookies' worden gebruikt voor de juiste werking van de website en het verzamelen van statistische gegevens over het bezoekgedrag van de website en het gebruik van sociale media om hiermee de kwaliteit van de website te verbeteren.

De volgende 'cookies' worden alleen met uw toestemming op uw computer geplaatst:

  • 'Cookies' van Google Analytics: deze 'cookies' worden gebruikt voor het verzamelen van statistische informatie over bezoeken aan onze website.

U verleent toestemming voor het plaatsen van deze 'cookies' door op de knop "Ik geef hiervoor toestemming" te klikken bij de cookie-melding wanneer u onze website bezoekt. Wilt u deze cookies niet meer ontvangen? Verwijder uw toestemming of verwijder uw "browser cache" en geef daarbij aan dat u ook de 'cookies' wilt verwijderen. Bij een volgend bezoek aan deze website zal de melding met de vraag om toestemming weer verschijnen. Wilt u geen cookies meer ontvangen van onze website, dan kunt u dit aangeven in uw browserinstellingen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via Internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33).

Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is.

SMS Alert

Meteen op de hoogte

Plan uw reis

Ons reisadvies voor u

Dienstregeling

Bekijk de dienstregeling hier

Tarieven

Bekijk onze tarieven hier